Jul 032012
 


«Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas’ sønn! for kjød og blod har ikke åpenbart deg det, men min Far i himmelen.» Matt 16, 16–17Da Jesus spurte disiplene hvem de sa at han var, da bekjente Peter på sine og de andre disiplenes vegne: «Du er Messias, den levende Guds Sønn!»
Jesus visste nok på forhånd hvem disiplene regnet ham for å være. Han spør allikevel, fordi han vil disiplene skal gi klart uttrykk for hva de har opplevd om Jesus, og hvilket kjennskap de er kommet til om ham.
Da uttrykker Peter klart og bevisst at han ikke bare er blitt klar over at Jesus er Messias, men at han også er den levende Guds Sønn. Det er ikke bare Peter som er kommet til dette. Det gjelder alle disiplene. Matt 14, 33.
Da priser Jesus dem salige. Denne erkjennelsen har de ikke tatt av seg selv. Det er Faderen i himmelen som har åpenbart for dem hvem Jesus egentlig er. «Ingen kjenner Sønnen uten Faderen,» sier Jesus.
Folk flest tror at det er en enkel sak å vite hvem Jesus er. Det kan da hvem som helst lese seg til. Vi kan da lese om Jesus som vi leser om enhver annen historisk person. Men det er nettopp dette vi ikke kan!
Ikke noe menneske kan av seg selv kjenne Jesus. Det er bare én som kjenner ham: Faderen i himmelen.
Skal vi komme til å kjenne Jesus, må Faderen i himmelen åpenbare ham for oss. Like lite som vi kan kjenne Faderen uten at Sønnen åpenbarer ham for oss, like lite kan vi kjenne Sønnen uten at Faderen åpenbarer ham for oss.
Dette hadde disiplene opplevd. Dette opplever hver den som i dag omvender seg til Jesus for å ta imot ham og den frelse han har fullbrakt.
Dette er den nye fødsel at Gud selv ved sin egen Hellige Ånd får åpenbare for våre hjerter hvem Jesus er.
Da har vi det evige liv!
(Ø.Andersen)

Sorry, the comment form is closed at this time.