Dec 182012
 

Luk 2,10-11 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.

Her kommer budskap fra himmelen om en stor glede for alle!  Hvor møter vi den ellers? Ingen steds. Det finnes gleder som er for rike, men ikke for fattige; for unge, men ikke for gamle; for friske, men ikke for syke. Men dette himmelske budskapet er en stor glede for alle.For oss mennesker er en frelser kommet! Det er en som går inn i var nød og tar den på seg, slik at vi blir fridd ut av nøden.Vår nød er vår synd med alt den har ført med seg av ulykke, dom og straff. En er kommet for å ta dette på seg og fri oss ut. Det er Kristus – Guds Salvede – han som Det gamle testamente forkynner, som nå ligger i krybben. Og ikke bare det: Han er Herren! Han er Gud selv!Det går langt over vår forstand å fatte det! Men nettopp dette er den store glede.  I himmelen er det høyt vurdert, det som er skjedd.En himmelsk hærskare – en skare som ingen kan telle – lover Gud for det som er skjedd, og forkynner det samtidig som et budskap til oss: «Ære være Gud i det høyeste! Og fred på jord blant mennesker som har Guds velbehag!»Med denne frelser er det fred mellom Gud og mennesker. Hvor dette budskap blir hørt og mottatt, der er frelse og evig liv.Har du tatt imot denne store glede?

(Ø.Andersen)

Sorry, the comment form is closed at this time.