Feb 272013
 

Jens Noraberg
1Kor 1:21-25
For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap.
For jøder krever tegn og grekere søker visdom,
men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap.
Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom.
For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.

Bevis at Gud finnes så skal jeg tro. Dette har du kanskje hørt noen ganger. Mange synes vitenskapen har kommet så langt at det slettes ikke kan stemme det Bibelen beretter om skapelsen. Den største innvendingen er at dette skal Gud ha skapt alt rundt oss på 6 dager mens vitenskapen sier at det har tatt millioner av år. Nå er det å si at hverken vitenskapsmenn eller de som skrev bibelen var vitne til det som skjedde.

Men Bibelen er skrevet av mennesker inspirert av Gud. Den er ikke en nøkkel til å forstå vitenskapen i dette, men Gud er allmektig og kan gjøre det han vil.

Vitenskapen prøver å bevise at det ikke finnes noen Gud: For min del blir jeg mer og mer overbevist om at det må stå en Gud bak dette fantastiske skaperverket som vi er omgitt med. Teorier innen vitenskapen er blitt fakta uten at de nesten selv har merket det, men merk deg at det er bare teorier uten sikre bevis. Kanskje vi heller skal utfordre de rundt oss og si: Bevis at Gud ikke finnes!

For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. 1Kor 1:25

Som misjonær i Peru oppdaget jeg til min overraskelse at ingen syntes det var noen skam å tro på Gud. Det var nærmest en selvfølge at alle trodde at Gud er vår skaper og står bak alle ting. Kanskje er det derfor ikke så rart at i løpet av alle mine år i Peru kun har møtt en mann som sa han var ateist. Hans innvending var at dersom det fines en allmektig Gud. Hvorfor tillater han sykdom, nød og lidelse?

Men var det slik at alle kristne ble skånet fra all smerte, nød og lidelse, ville ikke da menneskene bli kristne på feil grunnlag? Ville det ikke da være helsegarantien og ikke synden som førte dem til Kristus?

Det er mange ting vi ikke får svar på og heller aldri vil få svar på mens vi lever her på jord, men en ting er sikkert; Gud vil oss bare det beste. Evig liv.

Joh 5:24
Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.

Jens Noraberg

Sorry, the comment form is closed at this time.