Dec 222014
 

3 vise menn

Mika 5, 1 er en av de klareste og herligste Messias-profetier i skriften. Ikke bare er det bemerkelsesverdig at profeten her oppgir Kristi fødested, men faktisk antyder han at han er fra evighet.

1. Han utgår av Betlehem. 1. Sam 17, 12 nevnes Isai – Davids far – som «efratitt fra Betlehem». Når denne nye konge – Messias – skal fødes, skal han komme som en ny Davids-ætling. Han skal ikke være en fortsettelse av den lange kongerekke av Davids hus, – av hvilke mange hadde vært ugudelige konger. Han skal «skyte fram som et skudd av Isais rot», som Esaias kaller det. Es. 11, 1. Han er bærer og oppfyller av Davids gamle kongstanke og betegner samtidig noe nytt. Han er det nye skudd som skyter fram av den gamle rotstubb.

2. Han kommer i ringhet. Profeten framhever at Betlehem er en uanseelig by. Den er for liten til å regnes med blant «Judas tusener» – d. v. s. blant de litt større steder i Juda. Og dette lille Betlehem hvem nå ingen regner med eller akter på, skal bli den kommende David-konges fødeby.

3. Han skal være en hersker. Om hans herkomst er ringe, skal han allikevel nå den største høyhet. Han skal bli konge og hersker for sitt folk.

4. Hans utgang er fra fordum, fra evighets dager. I profetisk klarsyn ser her Mika det gåtefulle ved Messias herkomst. Han er fra fordum, – vel skal han en dag fødes i Betlehem, men allerede før den dag er han til. Han er den som har virket også «i fordums dager»; – ja han er i virkeligheten fra evighet av. (F.Wisløff)

Sorry, the comment form is closed at this time.